Изследвания при изтичане на служебна информация

secret, служители, кражба, злоупотреба, информация, подбор на персонал, полиграф

Детекторът на лъжата може да послужи за установяване на изтичане на информация и разкриване на служител или служители злоупотребили с позицията си, като са изнесли конфиденциалната фирмена информация на конкурентни фирми и структури.

Полиграфа с точност може да установи всички служители, които са изнесли служебна информация и дали причината е с цел финансово облагодетелстване или друга.

Детектора на лъжата в такива случаи действа в две посоки – първата е да се разкрият форми на нелоялно поведение, а втората е вид превенция, която гарантира да не се извършват определени действия.

Полиграфът установява факти, свързани с определено поведение, без значение дали се прилага в институции или в частния сектор. Полиграфското изследване не може да бъде единственият гарант.
Има редица други дейности, които би трябвало да гарантират лоялното поведение, но детекторът на лъжата в много случаи е от голяма помощ.

Изследванията в частната сфера обикновено са свързани с изнасяне на информация, кражба на технологии или ноу-хау. Ако полиграфът има висока процесуална стойност, това означава, че няма да има нужда от съд.

Полиграфското изследване се представя в съда като вид експертиза, а съдебният състав е този, който решава дали да я приеме. Не е много далеч времето, когато определени технологии ще гарантират нещо на 100% и това ще постави под въпрос ролята на съда.

Начинът, по който в момента е ситуиран полиграфът в България, е идеалният начин – наравно с всички други експертизи.

Малко информация за фирмените тайни…

Често и от различни източници съм чувал думите: „Това е фирмена тайна“. Но какво точно се включва в това понятие? Как да защитя търговските тайни на своя бизнес? Какви права имам спрямо служителите, които нарушават установените правила за конфиденциалност?

Търговска тайна

Търговската тайна на моята фирма е информация относно формула, практика, процес, дизайн, способ, които използвам в бизнеса си с цел спечелване на предимство пред конкурентите от същия бранш. Тя обхваща също така и факти, решения и данни, свързани със стопанска ми дейност като търговец.

Запазването й в тайна е в мой интерес а аз съм взел необходимите мерки за това. Типичен пример може да бъде метод за производство на даден продукт. В някои законодателства тази тайна се определя като поверителна информация.

Начинът, по който се дефинира търговската тайна, варира според законодателството на конкретната държава. Въпреки това има три фактора, които са общи за всички дефиниции. Търговска тайна е вид информация, която:

  • не е позната на широката общественост;
  • носи някакъв вид икономическа полза на собственика си (напр. определена рецепта за приготвяне на млечен шоколад с вкус, единствен и неповторим на пазара, който го прави предпочитан от потребителите);
  • е обект на значими усилия на опазване от страна на търговеца.

Търговската тайна като вид търговска информация се характеризира с допълнителни качества, по които се отличава от общия информационен поток, касаещ дадена търговска дейност. Такива качества са нейната:

  • конфиденциалност (тя е само вътрешнофирмена търговска информация и се полагат целенасочени усилия за опазването и разпространението й извън фирмата);
  • ограничена достъпност (информацията, фактите, данните и решенията, които представляват търговска тайна, са достояние само на определени служители във фирмата ми с оглед изпълнение на техните задължения – напр. рецептата за шоколада е известна само на приготвящите шоколада, не и на счетоводителя на фирмата);
  • защитимост (във фирмата ми се полагат специални усилия и са взети специални мерки за опазването й, като издаването на такава тайна е забранено и подлежи на санкции);
  • актуалност (търговската тайна съдържа информация, която има стойност по определен период от време, а няма просто инцидентен характер, например да знам, че тази година цените на определени суровини ще се повишат);
  • ценност (опазването на тайната е от полза за бизнеса ми).

„Има ситуации, в които освен полиграф, не може да бъде използвано никакво друго средство“

Полиграфът у нас се използва от 1969г.

Вижте още: Разкриване на измами и злоупотреби