История на детектора на лъжата

детектор на лъжата

Вторият полиграф бил конструиран и използван от италианския психиатър Чезаре Ламброзо около 1890-1900 г. и наречен „хидросфигмограф”. Представлявал уред за измерване на кръвното налягане по време на разпит на заподозрени от полицията. Ламброзо заявил, че е в състояние да определи кога заподозрян казва истината и кога лъже.

Друг италианец – Виторио Бенуси , един от основателите на гещалтпсихологията и съвременната експериментална психология – конструирал през 1914 г. уреда „пневмограф” за регистриране на свойства на дишането при разпит на заподозрени престъпници.

Той измервал честотата, дълбочината, продължителността и интервалите между вдишвания и издишвания. Малко по-късно Бенуси добавил измерване на втори физиологичен показател – промяна на кръвното налягане при отговор на различни въпроси.

През 1921 г. Джон Ларсън , служител в полицейски участък на калифорнийския град Бъркли и студент по медицина, конструирал първия прототип на съвременен полиграф, записващ на движеща се хартиена лента промените на пулса, кръвното налягане и дишането на събеседника. Апаратът бил наречен „кардио-пневмо-психограф”

Около 1933 г. Л.Килър добавил към апарата запис на кожно – главанична реакция. По-късно към записваните от детектора физиологични промени били добавени множество други и броят им достигнал 19. Комбинацията от толкова промени затруднил тълкуването на показанията и повечето от тях отпаднали в по-новите модели. Съвременния полиграф регистрира 5-7 физиологични промени.

През 1938 г. ФБР на САЩ започнало да използва детектор на лъжата – полиграф за изясняване на искреността на показания

От 1945 г. американската армия, тайните служби, държавните институции и корпорации въвели полиграфска проверка на кандидати за отговорни длъжности, а след това – за всяка длъжност и на всички служители. Лоялността на служители на ЦРУ днес се проверя с полиграф през интервал не по-продължителен от 5 години.

От 1956 г. в САЩ детектора на лъжата  се използва често при разследване на престъпления.

През 1990 г. фирмата Axciton вградила в полиграф компютърен модул за сравняване на измерените физиологични промени.

Еволюцията на полиграфа е в посока увеличаване на точността на регистрираните физиологични промени и тълкуването им.Съвременния полиграф е изключително обективен. Достоверността и надеждността на изследването с детектор на лъжата – полиграф е 98 %.

Вижте още: Същност на полиграфския метод