Лъжата – начин за прикриване на негативното поведение

lie-лъжа-измама-лоялност-злоупотреба-кражба

В този случай можем да говорим за неморално прилагане на полифизиографския метод, а не за негативно поведение на проверяваното лице.

Голямо е у нас изкушението да получаваме повече власт, отколкото реално заслужаваме; да притежаваме и ползваме повече социални блага, отколкото сме създали за обществото. Желанието да притежаваме много пари, за да можем да устроим живота си.

За оправдание на своето негативно поведение лъжецът манипулира своите партньори ,също и другите хора и обществото. За лъжецът е характерно стремежът към придобиване на повече блага, привилегии от другите, за сметка на ползите, които създава за другите.

Социални причини за лъжите…

Лъжите изпълняват различни социални функции, включително това че спомагат за по-успешната социализация и запазването на взаимоотношенията. Обикновено не се гледа с добро око на тези, които умишлено лъжат. Но истината е, че голяма част от хората редовно лъжат без дори да го осъзнават.

Независимо дали са в компанията на непознати или на дългогодишни приятели, хората се лъжат помежду си. Целта на това е поддържане или изграждане на желания от тях образ в конкретната ситуация.

Също както при приятелството, така и при любовни взаимоотношения. Хората може да лъжат, за да прикрият прегрешения.

И докато някои лъжи може да се окажат пагубни за връзката, други биват приети и от двете страни и дори спомагат за поддържане на текущото положение. Например партньорите в една връзка може винаги да си казват един на друг, че изглеждат чудесно, каквото и да става.

И все пак … да лъжем е нормално…

Според изследвания свързани с лъжите, по-голямата част от хората често лъжат в ежедневните си разговори. Например, д-р Робърт Фелдман, авторитет по темата, установява, че 60% от хората изричат поне една лъжа в 10-минутен разговор с непознат.

Участниците в изследването смятали, че са напълно искрени по време на своите срещи и останали изумени от собствените си лъжи, видени на видео след това.

Въпреки че броя на лъжите при мъжете и жените бил сходен. Д-р Фелдман установил, че те са излъгали по различни причини. Мъжете излъгали за да се почувстват по-добре самите те, а жените, за да накарат своя партньор в разговора да се почувства по-добре.