Стремежът към власт

vlast-власт-измама-лоялност

„Дай на един човек власт и ще познаеш истинския му характер“

Това гласи една много позната поговорка. Погрешно, казват психолози. Тогава се вижда не истинският характер, а един нов. „Когато достигнете до властова позиция, тогава навлизате в нова ситуация. Вие вече не сте старият човек”, казва Филип Зимбардо, почетен професор по психология в Станфордския университет. „Всеки може да стане добър или лош.”

Зимбардо се прочу със Станфордския затворнически експеримент, който той провежда с доброволци през лятото на 1971 г. в мазето на факултета по психология на университета в Калифорния. Експериментът завърши катастрофално. Старателно подбраните и тествани според средни стойности на духовност и здраве участници мутираха с няколко изключения в обсебени от власт надзиратели и раболепни, унижаващи себе си затворници.

За експеримента…

Дори и Филип Зимбардо беше завладян от експеримента. Въпреки че той го ръководеше през цялото време, правеше снимките и водеше интервютата, една бивша докторантка трябваше да му обърне внимание на някои гафове. В същото време Зимбардо е един от най-известните изследователи на властта.

Наред с други неща той беше вещо лице за случая с мъчителите от затвора Абу Гариб в Ирак. „Властта променя неизбежно – за добро или зло”, формулира Зимбардо тезата си. За съжаление, най-често за зло.

Това важи не само за присъща на затвора ситуация. В предприятията властта също може да корумпира, да унищожи кариери и сериозно да попречи на успеха на една фирма. Съмнителни в етично отношение практики за осигуряване на власт доведоха например в случая на Deutsche Telekom и Deutsche Bahn в мерки за следене и шпиониране. В Siemens, MAN и VW мениджъри подпомагаха успеха си с подкупи от черни каси.

Това е един от основните принципи, на който се подчинява човешкото поведение. Няма човек, който не е подвластен на този принцип, да не се стреми към по­-високо положение, власт, дори и това да се постига понякога с цената на лъжа и измама.
В редица случаи стремежът към власт се изражда в стремеж единствено към заемането на високо положение, без оглед на реалните способности, заслуги, извършени разходи, изразходена енергия, ресурси, и спазването на определени нормативни изисквания и закони.

Често се пренебрегват изискванията на моралния кодекс на институцията или организацията, зачитането правата на другите.

Полифизиографския метод констатира в крайна сметка, чрез резултатите от измерването на емоционалния стрес,дали изследваното лице се стреми към придобиване на властова позиция, блага по нечестен за другите хора начин; дали се е облагодетелствал по някакъв начин в разрез с изискванията на обществото и законите.

Дълбоко в съвестта на всеки човек има точна и ясна представа за това, дали е извършил нещо нередно, неморално спрямо другите.

Мисълта за възможността това да бъде разкрито пред тях, поражда в психичните прояви. Такива са например -неконтролируем страх, заради възможното наказание от страна на обществото или­ загуба на авторитет. Също така лишаване от свобода, отмъщение, загуба на материален и обществен статус, позиции и т.н.

Този страх може да се нарече “страх от социално възмездие“. Диагностицира се чрез полифизиографските проверки за съпричастност към извършване на негативния деяния.

Вижте още: Изследвания при изтичане на служебна информация